Kullanım Koşulları

www.islemegitim.com , İşlem Yayınları - Hasan YAŞAROĞLU’na aittir (Bundan sonra İşlem Yayınları diye anılacaktır) ve onun tarafından işletilir. Portal üzerinden www.islemegitim.com , Ürünü’ne, online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz. Portal kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

1.İçerik Sağlayıcı, Portal üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır (ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır). Söz konusu Ürün ve Hizmetler’den satın almış müşterileri 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını (sürekli veya geçici olarak) durdurabileceğini veya Ürün ve Hizmetlere erişiminizin engellenebileceğini kabul etmektesiniz. İşlem Yayınları’nın her türlü önlemi almasına rağmen Portal’de yasadışı harici yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulabileceğiniz Ürün ve Hizmetler den sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

2.Portal’den indirilen ya da portal’in kullanımıyla başka şekilde edinilen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan risklerin yalnızca size ait olduğunu; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sağlandığını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Portal’in kullanılması ve portal aracılığıyla indirilerek edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler size ait olup; bilgisayar sisteminizin, mobil cihazınızın ya da diğer cihazların zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. İşlem Yayınları ayrıca ürün ve hizmetlerin ticari olarak satılabilirliği, kalitesinin yeterliliği, belirli bir amaca uygunluğu ve bir şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni her tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; edindiğiniz ürünleri kullanmanızdan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalabileceğiniz her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda, (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) tarafınıza karşı hiçbir yükümlülük taşımadığını açık şekilde anlamakta ve kabul etmektesiniz.

3.Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, adresiniz ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Portal kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu; ancak son kullanıcı lisans sözleşmelerinde belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Ürün ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz.

4.Portal’a İşlem Eğitim tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir arayüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve web sitesinde bulunan herhangi bir robot.txt dosyasında belirtilen talimatlara uyacağınızı; Portal’i/veya bağlı sunucuları ,ağları) etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Portal’de bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini, veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; son kullanıcı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

5.Portal üzerinde yer alan Ürün ve Hizmetler’in bazıları İşlem Yayınları tarafından sunulurken, bazıları tamamıyla İşlem Yayınları’ndan ayrı ve bağımsız kişi ve/veya şirketlerce sunulabilir. İşlem Yayınları Portal üzerinde yer alan veya Portal aracılığıyla ve İşlem Yayınlrı dışındaki bir kaynak tarafından oluşturulan herhangi bir Ürün’ün içeriği ve erişimi hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

6.Portal kapsamında bazı Ürün ve Hizmetler ücretsiz olarak sunulurken bazı Ürünler ücret karşılığında kullanım lisansı satışı yapılmaktadır. Portal üzerinden yaptığınız satın alma işlemleriyle ilişkili ücret ödeme yükümlülüğü ifa edilmeden Ürün ve/veya Hizmet’in tarafınıza teslim edilmeyeceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz. İşlem Yayınlarından, Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta İşlem Yayınlrı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz. İşlem Yayınları tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme, ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar. Portal kullanımınız veya Portal üzerinden satın aldığınız Ürün ve Hizmetlere ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi de dahil olmak üzere vergisel yükümlülüklerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. İşlem Yayınları Portal üzerinden yapılan satın alma işlemlerinden kaynaklanan fatura anlaşmazlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Faturayla ilgili sorunlar ilgili Geliştirici'ye, ödeme işlemi yapan kişi veya kuruluşa ya da kredi kartı şirketine yönlendirilmelidir.

7.İade Hakkı: İade etme seçeneği bulunan ve kullanıcı arayüzünde belirtilen Uygulamalar dışındaki Ürün ve Hizmetlerin kapsam itibariyle iadesi yasal olarak mümkün değildir. Portal herhangi bir Ürün için yeni sürüme geçme işlevi sunmamaktadır. Bir Ürün, ücretsiz veya ödemeli olarak yeni sürüme geçme olanağı sunuyorsa, bu yükseltmeler doğrudan Ürün'den sorumlu Geliştirici'den alınmalıdır İşlem Yayınları karar verme yetkisi kendinde olmak üzere, bazı ürün ve uygulamaları Portal’den kaldırma hakkını saklı tutar. İşlem Yayınları bu gibi hallerde Ürün’ün tarafınızdan kullanımı veya satın alım fiyatını ürünü oluşturan Geliştirici'den geri almak üzere gerekli bilgileri size temin edecektir.

8.Müşteri Desteği: Portal’in kullanılması ve işletilmesiyle ilgili destek (Ürünlerin nasıl bulunacağı, satın alınacağı, indirileceği, iade edileceği ve kaldırılacağı) kullanıcı arayüzünde sağlanmaktadır. İşlem Yayınları Geliştiriciler tarafından dağıtılan Ürünler için müşteri desteği sunmamaktadır. Her Geliştirici, sunduğu müşteri desteğinin düzeyini belirlemekten sorumludur ve doğrudan geliştiricilerl